00344

00344

Elke goede verkoper weet dat die één negatief aspect(je) van zijn product moet prijsgeven.
sales person