00417

00417

Aan de ene kant willen we ontwikkelen, aan de andere kant zekerheid. Hoe verhouden die 2 zich tot elkaar? Ontwikkeling door in dezelfde, vertrouwelijke patronen te denken.
versnellingsbak