00418

00418

Als op een willekeurig moment de zondvloed nogmaals zou plaatsvinden, dan zou dat moment – verhaaltechnisch gezien – altijd kloppen.
zondvloed