00419

00419

Evolutie is als een omgekeerde kopieermachine waarbij elke kopie van de vorige net wat complexer wordt.
copy machine