00438

00438

De mens is in staat te geloven omdat het een zeer gevoelig reactionair wezen is. Zo ziet het in bepaalde gebeurtenissen verbanden die er helemaal niet zijn. Dat noemen we bijgeloof, maar dat bijgeloof is wel het fundament waar al het andere geloof uit voortkomt.
klavertje vier