00481

00481

Perfect is alleen perfect als het perfect is. Perfect verwijst dus alleen naar zichzelf.
perfect